สภาพทางสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน

การศึกษา
       โรงเรียนประถมศึกษา  3  แห่ง  (โรงเรียนวัดหนองบัว, โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ, โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม)
       ศูนย์เด็กเล็ก  1  แห่ง
       ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  1  แห่ง
       ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  4  แห่ง


สถาบันและองค์กรทางศาสนา
       วัด/สำนักสงฆ์  2  แห่ง  (วัดหนองบัว, วัดวิมลมรรคาราม)


สาธารณสุข
       สถานีอนามัยประจำตำบล  1  แห่ง


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       ตำรวจชุมชน  1  แห่ง


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.บ่อกระดาน


ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร.032-730-866