การบริการพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน

การคมนาคม
     องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ คือ
       ทางหลวงสายเพชรเกษมตัดผ่าน
       ถนนรพช.รบ 3054  บ้านหนองบัว-บ้านบ่อตะคร้อ
       ถนนรพช.บ้านหนองบัว-บ้านหนองพุงดอ
       ถนนท้าวอู่ทอง

การไฟฟ้า
       มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน และทุกครัวเรือน


แหล่งน้ำธรรมชาติ
       คลอง  2  แห่ง  (คลองห้วยกรวด, คลองห้วยกลางทุ่ง)


แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
       ประปาหมู่บ้าน  6  แห่ง  (หมู่1 = 2 แห่ง, หมู่2 = 1 แห่ง, หมู่3 = 2 แห่ง, หมู่4 = 1 แห่ง)
       บ่อสาธารณะ  5  แห่ง  (หมู่1 = 2 แห่ง, หมู่3 = 2 แห่ง, หมู่4 = 1 แห่ง)
       คลองชลประทาน  2  แห่ง  (คลองส่งน้ำ, คลองทิ้งน้ำ)
       ฝายน้ำล้น  1  แห่ง  (อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2)


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.บ่อกระดาน


ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร.032-730-866