บุคลากรกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดานนายโสพิศ  จงจุดเทียน
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายโสพิศ  จงจุดเทียน
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง


นายอนุชา  บุญญาหาร
ผู้ช่วยช่างโยธา


นายวรากรณ์  หงษ์ศรี
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.บ่อกระดาน


ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร.032-730-866