หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน
นายมนตรี  พุทธโอวาท
ปลัดอบต.บ่อกระดานนางณัฏฐณิชา  ประสูตร์แสงจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
     

นางสาวแก้วตา  จันทร์ดี
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายโสพิศ  จงจุดเทียน
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

นางณัฏฐณิชา  ประสูตร์แสงจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.บ่อกระดาน


ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร.032-730-866