โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

     โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 25 - 26 กันยายน 2563 ณ ชะอำ อีโค่ แคมป์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Attachments:
Download this file (3195425630327_160214_4996.pdf)3195425630327_160214_4996.pdf[ ]470 Kb

วิธีจัดการขยะ ช่วงโควิด-19 ระบาด! สำหรับประชาชน

ช่วงโควิด-19 ระบาด!

วิธีจัดการขยะ ช่วงโควิด-19 ระบาด! สำหรับประชาชน

นอกจากจะต้องดูแลตัวเอง รักษาสุขภาพไม่ให้ติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็นแล้ว
การจัดการ การแยกขยะก็มีส่วนช่วยในการลดการแพร่เชื้อโควิดสู่สาธารณะ โดยแยกขยะที่เสี่ยงติดเชื้อออกจากขยะปกติ
ซึ่งสามารถทำได้โดยง่ายด้วยตัวเอง เช่น
1. แยกขยะทั่วไปออกเป็น 3 ประเภท 
2. ขยะที่เสี่ยงติดเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง กระดาษชำระ ต้องแยกเป็นขยะเฉพาะ เก็บรวบรวมใส่ถุงขยะ 2 ชั้น
โดยถุงขยะใบแรกที่บรรจุขยะแล้วให้ทำลายเชื้อด้วยน้ำยาฟอกขาว (โซดียมไฮโปคลอไรท์ 5%) มัดปากถุงให้แน่น แล้วซ้อนด้วย ถุงขยะอีก 1 ชั้นมัดปากถุงให้แน่นอีกครั้ง
3. ลดการเสี่ยงติดเชื้อโดยการพับหรือมัดส่วนที่ติดเชื้อให้อยู่ด้านใน
4. นำขยะไปทิ้งในจุดที่ อปท. รวบรวมไว้เท่านั้น
5. ปิดหรือมัดถุงขยะให้สนิท
6. ล้างมือด้วยสบู่ เจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังทิ้งหน้ากากอนามัย
 
alt
 
alt

 

ประกาศใช้ ข้อบัญญัติ เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย ฯ

alt

รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจแผ่นดิน

 

alt

รายละเอีดยตามไฟล์แนบ

คำสั่งต่าง ๆ

 

alt

 

alt