วิธีจัดการขยะ ช่วงโควิด-19 ระบาด! สำหรับประชาชน

ช่วงโควิด-19 ระบาด!

วิธีจัดการขยะ ช่วงโควิด-19 ระบาด! สำหรับประชาชน

นอกจากจะต้องดูแลตัวเอง รักษาสุขภาพไม่ให้ติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็นแล้ว
การจัดการ การแยกขยะก็มีส่วนช่วยในการลดการแพร่เชื้อโควิดสู่สาธารณะ โดยแยกขยะที่เสี่ยงติดเชื้อออกจากขยะปกติ
ซึ่งสามารถทำได้โดยง่ายด้วยตัวเอง เช่น
1. แยกขยะทั่วไปออกเป็น 3 ประเภท 
2. ขยะที่เสี่ยงติดเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง กระดาษชำระ ต้องแยกเป็นขยะเฉพาะ เก็บรวบรวมใส่ถุงขยะ 2 ชั้น
โดยถุงขยะใบแรกที่บรรจุขยะแล้วให้ทำลายเชื้อด้วยน้ำยาฟอกขาว (โซดียมไฮโปคลอไรท์ 5%) มัดปากถุงให้แน่น แล้วซ้อนด้วย ถุงขยะอีก 1 ชั้นมัดปากถุงให้แน่นอีกครั้ง
3. ลดการเสี่ยงติดเชื้อโดยการพับหรือมัดส่วนที่ติดเชื้อให้อยู่ด้านใน
4. นำขยะไปทิ้งในจุดที่ อปท. รวบรวมไว้เท่านั้น
5. ปิดหรือมัดถุงขยะให้สนิท
6. ล้างมือด้วยสบู่ เจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังทิ้งหน้ากากอนามัย
 
 
alt
 
 
alt
 
 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 16 กันยายน 2020 เวลา 09:58 น.

 

ประกาศใช้ ข้อบัญญัติ เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย ฯ

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2020 เวลา 10:48 น.

 

รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจแผ่นดิน

 

altรายละเอีดยตามไฟล์แนบ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2020 เวลา 10:49 น.

 

คำสั่งต่าง ๆ

 

alt

 

alt