ประกาศกิจการที่เป็นอันตราย

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน

อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

------------------------------

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และยกเลิกข้อบังคับตำบลบ่อกระดาน เรื่อง การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕  และจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕6๓  ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

เหตุผล

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ในการดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ไม่ถูกต้องด้วยลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรกำหนดประเภทของกิจการี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปสำหรับให้ผู้ดำเนินกิจการปฏิบัติ เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดำเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์ การอนุญาตให้ดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ดำเนินกิจการที่เป็นอันตราย เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแบการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา 32, มาตรา 35, มาตรา 54, มาตรา 55, มาตรา 58, และมาตรา 63 ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขของกิจการที่ต้องมีการควบคุม ประกอบกับมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 จึงตราข้อบัญญัตินี้ขึ้น

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 24 กรกฏาคม 2020 เวลา 14:44 น.

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐแผนที่ท่องเที่ยวไทย

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แลกเปลี่ยนเงินตรา

ผู้มาเยี่ยมเยือน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้60
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้40
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้156
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว317
mod_vvisit_counterเดือนนี้493
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว783
mod_vvisit_counterทั้งหมด73247

We have: 7 guests online
ไอพี: 18.204.55.168
Today: ส.ค. 12, 2020

พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมันวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.บ่อกระดาน