การตรวจสอบสถานะและแสดงการดำรงชีวิตอยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เรื่อง การตรวจสอบสถานะและแสดงการดำรงชีวิตอยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้ป่วยเอดส์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2563

เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

alt

alt

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.บ่อกระดาน


ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร.032-730-866