บุคลากรกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน


นางณัฏฐณิชา  ประสูตร์แสงจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


น.ส.ดรุณี  ได้ฤกษ์งาม
พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ดูแลเด็ก


น.ส.ศิศิพร  แสงเงิน
พนักงานทั่วไป 

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.บ่อกระดาน


ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร.032-730-866