สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน
นายไพศาล  พบครุฑ
ประธานสภาอบต.บ่อกระดาน


นายสำรวย  จาคีเกษตร
รองประธานสภาอบต.บ่อกระดานนางสาวสายบัว ปลื้มบำเรอ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 1
 

นางลำยอง ทับสีสด
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 2

นายทรงยศ สงบวาจา
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 3
   

นายสมพิศ แย้มเนตร
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 4
 

นางสาวสอิ้ง วังอินทร์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 4
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.บ่อกระดาน


ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร.032-730-866