สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน

ที่ตั้ง
     ตำบลบ่อกระดานตั้งอยู่ทิศเหนือของอำเภอปากท่อ มีถนนเพชรเกษมตัดผ่าน อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 9 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดราชบุรีประมาณ 8 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 14,529 ไร่ หรือ 23.23 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้
       ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลคูบัว อำเภอเมือง
       ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ
       ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง
       ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ


เนื้อที่
     องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน มีเนื้อที่ประมาณ 23.23 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 14,529 ไร่


ภูมิประเทศ
     ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับการเพาะปลูก มีคลองชลประทานตัดผ่านพื้นที่ทำการเกษตรทุกหมู่บ้าน มีถนนไปสู่ตัวเมืองหลายเส้นทาง เหมาะสำหรับทำอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ และอุตสาหกรรม


จำนวนหมู่บ้าน
     องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน มีจำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็มทั้ง 4 หมู่บ้าน ดังนี้
       หมู่ที่  1  บ้านหนองบัว
       หมู่ที่  2  บ้านหนองแรด
       หมู่ที่  3  บ้านบ่อตะคร้อ
       หมู่ที่  4  บ้านบ่อกระดาน


ประชากร
     องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน มีประชากรทั้งสิ้น 2,645 คน เป็นชาย 1,296 คน เป็นหญิง 1,349 คน ครัวเรือนทั้งสิ้น 754 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 32 คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เม.ย. 55 )

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.บ่อกระดาน


ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร.032-730-866