สภาพทางเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน

อาชีพ
     ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน มีอาชีพ ดังนี้
       อาชีพเกษตรกรรม  ได้แก่  การทำนา, การทำสวนผลไม้และผัก
       อาชีพเลี้ยงสัตว์  ได้แก่  การเลี้ยงสุกร, และเลี้ยงโค
       อาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน  ได้แก่  กลุ่มเย็บผ้า, กลุ่มผลิตปุ๋ย
       อาชีพค้าขาย  ได้แก่  ค้าขายผัก, ขายของชำ
       อาชีพรับจ้าง  ได้แก่  รับจ้างทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และรับจ้างทั่วไปหน่วยธุรกิจในเขต อบต.
       ปั้มน้ำมันและก๊าซ  1  แห่ง  (วรภัทธ  ออยส์)
       โรงงานอุตสาหกรรม  4  แห่ง  (บ.เอส ที พิมพ์ย้อม, บ.หนองบัว ฟาร์มแอนด์คันทรี โฮม วิลเลจ จำกัด,
            บ.เอสพีซี ปูนขาวจำกัด, บ.หนองบัว ฟีดมิลล์ จำกัด)
       ฟาร์มสุกร  3  แห่ง  (เทพนิมิตร ฟาร์ม, เจซี ฟาร์ม, หนองบัว ฟาร์ม)
       ลานตากข้าว  1  แห่ง  (อยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3)


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.บ่อกระดาน


ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร.032-730-866