ข้อมูลอื่น ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน

มวลชนจัดตั้ง
       อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1  กลุ่ม    60  คน
       กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาฯ 1  กลุ่ม   
       กลุ่มอาสามัครสาธารณสุข 1  กลุ่ม    42  คน
       ชมรมผู้สูงอายุ   300  คน
       กลุ่มออมบุญ   203  คน

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese




























































QR Code
อบต.บ่อกระดาน


ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร.032-730-866