บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.บ่อกระดาน
นายมนตรี  พุทธโอวาท
ปลัดอบต.บ่อกระดานนางณัฏฐณิชา  ประสูตร์แสงจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดน.ส.พัชรี  กันทะ
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ
 

น.ส.พรปวีณ์  วันเพ็ญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางอรอุมา​  วรรณ​มณฑา
นักพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ
 

น.ส.อรพรรณ ตันติพรนพคุณ
นิติกร
 


น.ส.ลัดดาวัลย์  แสวงบุญ
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน


นางสาวกรธนพรรณ  ทับสีสด
พนักงานจ้างทั่วไปนางสาวกมลทิพย์  สามไชย
พนักงานจ้างทั่วไป


นายนพดล  ทรัพย์สุวรรณ์
พนักงานขับรถยนต์

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.บ่อกระดาน


ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร.032-730-866