บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดานนางสาวแก้วตา  จันทร์ดี
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางวรรณพร  ศรีสุวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาววิไล  แสงจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาววิสาร์กร  ศุกระศร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ


นางสาวอำภาพร  ชัยโชค
พนักงานปฏิบัติงานกองคลัง 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.บ่อกระดาน


ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร.032-730-866