ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.บ่อกระดาน 54
2 โครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตพัฒนาจิตใจห่วงใยผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ. 2562 Administrator 58
3 โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีในการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก Administrator 15
4 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Administrator 21
5 โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ Administrator 44
6 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ Administrator 174
7 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ประจำปี พ.ศ.2562 Administrator 26
8 โครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใส Administrator 53
9 โครงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่ออื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Administrator 17
10 โครงการอบรม ป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก Administrator 26
11 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น" Administrator 17
12 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2562 Administrator 30
13 โครงการส่งเสริมการทอผ้าประจำปี พ.ศ. 2562 Administrator 34
14 โครงการประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Administrator 16
15 ราคากลางก่อสร้างศาลา หมู่ที่ 2 อบต.บ่อกระดาน 203
16 วันธงชาติไทย Administrator 253
17 รักในหลวง วิไล แสงจันทร์ 225
18 รักในหลวง วิไล แสงจันทร์ 182
19 รักนายหลวง วิไล แสงจันทร์ 848
20 รักนายหลวง วิไล แสงจันทร์ 718
21 งานวางท่อ วิไล แสงจันทร์ 449
22 กิจกรรมคืนความสุขให้ประขาชน Administrator 397
23 ราชทัณฑ์เชิญสมานฉันท์ วิไล แสงจันทร์ 441
24 อบรมเยาวชน Administrator 206
25 สานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ 57 Administrator 285
26 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ วิไล แสงจันทร์ 3162
27 ชาวต่างชาติกับเยาวชนภายในตำบล วิไล แสงจันทร์ 499
28 ถนนคอนกรีต Administrator 354
29 กิจกรมผุ้สูงอายุที่ผ่านมา วิไล แสงจันทร์ 380

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.บ่อกระดาน


ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร.032-730-866