ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เผยแพร่ URL เว็บไซต์การยกระดังเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต วิไล แสงจันทร์ 17
2 ประกาศใช้ ข้อบัญญัติ เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย ฯ Administrator 31
3 การตรวจสอบสถานะและแสดงการดำรงชีวิตอยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Administrator 39
4 คำสั่งต่าง ๆ Administrator 24
5 วิธีจัดการขยะ ช่วงโควิด-19 ระบาด! สำหรับประชาชน Administrator 46
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 Administrator 89
7 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจแผ่นดิน อบต.บ่อกระดาน 11
8 ผลการสำรวจแบบประเมิน Administrator 16
9 รายงานผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) 2562 Administrator 18
10 การรายงานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 Administrator 27
11 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ Administrator 27
12 โครงการอาหารปลอดภัยชุมชนเข้มแข็งตำบลบ่อกระดานปี 2562 Administrator 18
13 โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยตำบลบ่อกระดาน Administrator 18
14 โครงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก Administrator 16
15 ประกาศจัดทำแผนป้องกันทุจริต Administrator 15
16 ประกาศป้องกันการรับสินบน Administrator 13
17 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยนช์ส่วนตนฯ Administrator 19
18 ประกาศการใช้คู่มือปฏิบัติงาน ด้านหลักเกณฑ์ Administrator 9
19 ประกาศเรื่องมาตรการใช้ดุลพิินิจ Administrator 12
20 ประกาศมาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ Administrator 21
21 ประกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Administrator 21
22 ประกาศมาตราส่งเสริมความโปร่งใส Administrator 24
23 ประกาศมาตราการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ Administrator 13
24 ประกาศกิจการที่เป็นอันตราย Administrator 27
25 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ วิไล แสงจันทร์ 18
26 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของอบต.บ่อกระดาน อบต.บ่อกระดาน 76
27 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล Administrator 13
28 ขอประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ตำบลบ่อกระดาน Administrator 17
29 ชำระภาษีประจำปี 2562 อบต.บ่อกระดาน 142
30 ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติด้านคุณธรรมจริยธรรม Administrator 427

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.บ่อกระดาน


ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร.032-730-866