คู่มือบริการประชาชน

 

 

Attachments:
Download this file (การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.doc)การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.doc[ ]90 Kb
Download this file (การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร-21.doc)การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร-21.doc[ ]115 Kb
Download this file (การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา-21.doc)การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา-21.doc[ ]116 Kb
Download this file (การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา-22.doc)การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา-22.doc[ ]95 Kb
Download this file (การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร.doc)การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร.doc[ ]94 Kb
Download this file (การจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่.doc)การจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่.doc[ ]97 Kb
Download this file (การจดทะเบียนพาณิชย์-เปลี่ยนแปลงรายการจดท.doc)การจดทะเบียนพาณิชย์-เปลี่ยนแปลงรายการจดท.doc[ ]92 Kb
Download this file (การจดทะเบียนพาณิชย์-เลิกประกอบพาณิชยกิจ.doc)การจดทะเบียนพาณิชย์-เลิกประกอบพาณิชยกิจ.doc[ ]92 Kb
Download this file (การรับชำระภาษีป้าย.doc)การรับชำระภาษีป้าย.doc[ ]86 Kb
Download this file (การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.doc)การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.doc[ ]84 Kb
Download this file (การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความ.doc)การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความ.doc[ ]82 Kb
Download this file (การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังช.doc)การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังช.doc[ ]83 Kb
Download this file (การแจ้งขุดดิน.doc)การแจ้งขุดดิน.doc[ ]90 Kb
Download this file (การแจ้งถมดิน.doc)การแจ้งถมดิน.doc[ ]91 Kb
Download this file (ขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอน.doc)ขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอน.doc[ ]81 Kb
Download this file (ต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตราย.doc)ต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตราย.doc[ ]100 Kb

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.บ่อกระดาน


ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร.032-730-866